ortopedia

Ortopedia to dziedzina medycyny, która ma zajmować się diagnozowaniem , jak również terapią chorób i uszkodzeń narządu ruchu. Urazy ortopedyczne są na ogół skutkiem przeróżnych zdarzeń. Oprócz nieoczekiwanych, ostrych urazów, ortopedzi zajmują się też pacjentami zapadającymi na różne długotrwałe choroby ortopedyczne, którymi mogą być artroza, osteoporoza czy choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa. Jedną z najbardziej dokuczliwych chorób, na jaką uskarżają się chorzy bywają choroby kręgosłupa, które sprawiają kłopotliwe, intensywne bóle.
urazy ortopedyczne
Wywołują one znaczne obniżenie ich normalnej aktywności. Osoby znające się na ortopedii i chirurgii urazowej przeprowadzają przeróżne zabiegi , które powinny przynieść polepszenie funkcjonowania narządu ruchu, między innymi artroskopie lecznicze, rekonstrukcje stawów czy też wstawianie protez stawowych. Ortopedia zajmuje się przeważnie terapią dolegliwości narządów ruchu, zaś traumatologia to dziedzina, nakierowana przeważnie na pomoc osobom po urazach, , które wymagają interwencji medycznej.

Leave a Comment

(0 Comments)